DR HAB. IZABELA KAŁUCKA - "ZANIM RUSZYMY NA GRZYBY" (PROJEKT WIEDZA - UNIWERSYTET ŁÓDZKI W EMPIKU)

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W Polsce jest znanych kilkaset gatunków grzybów uznawanych za jadalne - wśród nich około 80 gatunków ma wysokie walory kulinarne. Zwykle zbiera się jednak kilka gatunków powszechnie znanych i dość łatwo rozpoznawalnych, np. borowiki, podgrzybki, kurki, maślaki i koźlarze. Jednocześnie w polskich lasach rośnie również około 250 gatunków grzybów trujących - wśród nich kilka, których spożycie może nieść zagrożenie życia, z muchomorem sromotnikowym (zielonawym) na czele. Zasady bezpiecznego grzybobrania przypomni w ramach comiesięcznego cyklu „Projekt wiedza - Uniwersytet Łódzki w Empiku”, dr hab. Izabela Kałucka z Katedry Algologii i Mykologii Uniwersytetu Łódzkiego będąca także członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Mykologicznego. Podczas prelekcji będzie można również poznać sposoby rozróżniania gatunków jadalnych od trujących, poszerzyć swoją znajomość grzybów o nowe gatunki, a także poznać ciekawe zagadnienia związane z ich ekologią i ochroną.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com