DOŻYNKI DWORSKIE W SKANSENIE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

12

W dniu 18 sierpnia 2019 r., zapraszamy do Muzeum Wsi Lubelskiej na Dożynki dworskie. Uroczystość Dożynek rozpocznie dziękczynna Msza święta (godz. 14:00) w zabytkowym kościele z Matczyna z 1686 r. Jak dawniej, tak i w tę niedzielę, loża kolatorska w kościele będzie zarezerwowana dla rodziny dziedzica, a oś nawy dla żniwiarzy z wieńcami dożynkowymi.

Po Mszy św. barwny korowód dożynkowy przejdzie przez muzealne miasteczko i wieś Wyżyny Lubelskiej pod dwór z Żyrzyna. Na ganku dworu zaprezentowane zostaną elementy obrzędu dożynkowego – wręczanie wieńca dożynkowego uwitego na drewnianej ramie w tradycji majątku Sławin (miejsca lokalizacji Muzeum Wsi Lubelskiej) oraz wianków wkładanych dziedzicom na głowę przez przodownice według obrzędu dożynkowego w majątku Guzówka k/Wysokiego.

W PROGRAMIE:
-dożynkowa dziękczynna Msza święta w kościele z Matczyna (godz.14:00)
-przejście orszaku dożynkowego pod dwór z Żyrzyna (godz.14:50)
-inscenizacja dożynek dworskich według tradycji w majątkach na Sławinie i Guzówce k/Wysokiego (godz.15:00)


W ramach wydarzenia Dożynki dworskie w godz. 12:00-16:00 odbędą się pokazy z cyklu Jak to się dawniej robiło:
-opowieści o wiatrakach (wiatrak z Zygmuntowa)
-młocka i oczyszczanie zboża (zagroda z Urzędowa)
-wypiek podpłomyków (chałupa z Żukowa)

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie skansen.lublin.pl