Domy Kultury

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Projekt Domy Kultury, którego organizatorem jest Teatr Pinokio w Łodzi, stanowi gest wykonany wobec osób o ograniczonym dostępie do wydarzeń kulturalnych ze względu na wiek, stan zdrowia, pozycję społeczną oraz sytuację materialną. To zaproszenie do wspólnej refleksji i otwartej dyskusji o żywym języku sztuki poprzez spektakle i działania im towarzyszące. Prezentacje odbywać się będą w prywatnych łódzkich mieszkaniach oraz placówkach-domach; takich jak Domy Samotnej Matki, Domy Dziecka, Domy Pomocy Społecznej. Bazując na wymianie doświadczeń, twórcy i uczestnicy projektu zadziałają na rzecz lokalnych wspólnot – łącząc pokolenia, integrując się, wzmacniając więzi społeczne.

Tworząc Kulturę, stworzymy Dom. Tworząc Dom, stworzymy Kulturę.

Literacką inspiracją projektu stał się Miron Białoszewski – polski poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny, w swoich utworach nieustannie postulujący o bliską, intymną rozmowę z czytelnikami i słuchaczami. Twórca Teatru na Tarczyńskiej oraz Teatru Osobnego; obu funkcjonujących w prywatnych mieszkaniach.

„Żeby robić literaturę, nie należy nigdy sięgać do literatury. Trzeba ją robić z czegoś żywszego i innego, właśnie z życia. Z życia i przeżycia.” (Miron Białoszewski, Poezje wybrane)

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Za pierwszy etap rekrutacji odpowiedzialni są partnerzy Teatru Pinokio, tj. stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Chęć udziału w projekcie należy zgłaszać do ich przedstawicieli do dnia 23.09.2019 włącznie.

Reżyserują: Judyta Berłowska, Ewa Maria Wolska, Tomasz Kaczorowski
Scenografia: Agnieszka Wielewska
Muzyka: Piotr Osak
Premiery: listopad 2019.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.teatrpinokio.pl