Darek Koźlik - Podszepty Umysłu

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

DARIUSZ KOŹLIK

„Kiedy się urodziłem, to nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
Musiałem wpasować się w realia, krok po kroku zdobywałem wiedzę i umiejętności potrzebne do przeżycia w naszym świecie…
Jestem typem człowieka wrażliwego, poszukującego, rzeczywistość wpisującego w rozum i przede wszystkim w uczucia.
Życie, to zrozumienie zdarzeń, momentów, sytuacji, problemów, okiełznanie wątpliwości i fobii.
Malarstwo jest dla mnie polemiką z taką rzeczywistością, próbą uleczenia kompleksów i strachów, nie tylko swoich, ale oglądaczy moich obrazów również.
Zależność moich prac z tytułem wystawy jest prosta:
Szeptuchy, łapacze snów, zielarki w religii chrześcijańskiej są owiani okultyzmem. To prawda, ale czy zielarki chciały komuś zadać szatana, zamiast uleczyć z choroby? Czy szeptuchy leczą złem, a nie dobrą modlitwą? Czy Indianie chcieli aby ich dzieci były nawiedzane w czasie snu? Chyba nie!
Obrazy moje są inspirowane życiem zgodnym z naturą, próbą zrozumienia co jest dobrem, a co złem. Należy pojmować je jako wyraz mojego wnętrza, doszukiwać się emocji i wewnętrznych podszeptów mojej duszy.
Chcę być malarzem - szeptakiem...”

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl