Czytelnia Małopolskiej Szkoły Tradycji

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy do czytelni Małopolskiej Szkoły Tradycji - projektu realizowanego w latach 2017 - 2020, w której są dostępne cztery publikacje:

"Pieśni ludowe"
W śpiewniku zawartych jest 116 melodii sporządzanych jeszcze w latach 50. ubiegłego stulecia w ramach Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego. Znajdziemy tutaj piesni ludowe: Lachów Sadeckich, Lachów Szczyrzyckich, Lachów Limanowskich, Pogórzan, Pogórzan Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Sądeckich od Łącka i Kamienicy oraz Górali Zagórzańskich.

"Pieśni ludowe z Sądecczyzny"
W publikacji znajduje się zapis 98 melodii pieśni zgromadzonych głównie w latach 60. i 70. przez muzyka ludowego Jana Szablę. Mimo, że materiał został zebrany głównie z północnych terenów Sądecczyzny, prezentuje on muzykę całego regonu.

"Pieśni Pogórza"
Utwory zostały zarejestrowane podczas wywiadu terenowego ze śpiewaczką ludową Emilią Czeluśniak z Wójtowej (ur. 1933, zm. 2015), wielokrotną uczestniczką oraz laureatką konkursu DRUZBACKA w Podegrodziu oraz SABAŁOWE BAJANIA w Bukowinie Tatrzańskiej.

""Ziemia Biecka. Lud polski w powiatach gorlickim i grybowskim"
Dzięki Sewerynowi Udzieli i jego "Ziemi Bieckiej" przeżyjecie swoistą podróż w czasie...
Ta praca zbiorowa powstała w latach 1889-1895 dlatego może wydać się "niedzisiejszą", wyraźnie "retro" i właśnie, jak napisał o niej Roman Reinfuss, "w tym tkwi jej największy urok i wartość zarazem".

Publikacje online znajdują się na stronie www.mcksokol.pl.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.mcksokol.pl