Coolturalnie – spotkania na temat różnych kultur świata

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

W programie: COOLturalnie – finał i podsumowanie projektu.

Celem projektu Coolturalnie jest edukacja mieszkańców naszego miasta i okolic o różnych kulturach świata. Planujemy prowadzić wykłady, warsztaty i prelekcje. Na każdych prowadzonych zajęciach będziemy omawiać wybraną kulturę. Zapoznamy beneficjentów z historią, muzyką, obyczajami, językiem i kuchnią narodową danej kultury. Liczymy, że nasze działania otworzą mieszkańców naszego miasta na różne kultury oraz że obudzimy w nich chęć do poznawania świata.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.planeta11.pl