Chopinowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

10

Wykłady prowadzone przez pracowników Działu Edukacji i animatorów muzealnych przybliżają życie i twórczość Fryderyka Chopina w rozmaitych kontekstach. Z połączenia różnorodnych zainteresowań edukatorów związanych z Muzeum Fryderyka Chopina wyłania się barwny i różnorodny obraz kompozytora, jego epoki i późniejszej recepcji jego dzieł.

Środy, g. 14.00
9.09 – „Jak widzieli muzykę Chopina? – biografia i dzieła kompozytora jako inspiracja dla XIX- i XX-wiecznych plastyków”
16.09 – „Opera uszami Fryderyka Chopina: scena warszawska”
30.09 – „Religijność Francuzów w XIX wieku”
14.10 – „Chopin i kompozytorzy czescy”
28.10 – „Preludia Chopina”
25.11 – „Listy Chopina jako przykład romantycznej sztuki epistolarnej”
9.12 – „Od genialnego dziecka do emigranta. Ewolucja stosunku Fryderyka Chopina do władz carskich”
23.12 – „Opera uszami Fryderyka Chopina: scena paryska”
13.01 – „Koncerty fortepianowe Chopina”
27.01 – „Nie tylko Fryderyk Chopin i George Sand – artystyczne relacje miłosne w dyskursie pierwszej połowy XIX wieku”
10.02 – „Nie tylko Kurier Warszawski. Prasa stołeczna w czasach Fryderyka Chopina”

Liczba miejsc*: 50
Forma: platforma ZOOM
Cena: 10 zł/1 miejsce
Bilety: www.bilety.nifc.pl

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.facebook.com