BudujeMY! Wykład Aleksandry Kędziorek pt. Warszawa oskarża, Warszawa znowu żyje. Propaganda w służbie odbudowy miasta | WYKŁAD ONLINE

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Odbudowie Warszawy po II wojnie światowej towarzyszyły działania propagandowe. Miały one pomóc budować społeczne poparcie dla decyzji architektów i urbanistów oraz gromadzić niezbędne środki finansowe.

Takie cele przyświecały kierowanemu przez Helenę Syrkus Wydziałowi Propagandy Biura Odbudowy Stolicy oraz jego wystawom i wykładom organizowanym w Polsce i zagranicą.

Podczas wykładu przyjrzymy się, jak kształtowano narrację wspierającą dzieło odbudowy na wystawach „Warszawa oskarża” w Warszawie i „Warszawa znowu żyje” podróżującej po Stanach Zjednoczonych. Dowiemy się jaki w tym udział mieli przebywający w Stanach Maciej Nowicki, Walter Gropius czy Lewis Mumford.

Prowadząca: Aleksandra Kędziorek – historyczka sztuki i architektury, kuratorka. Pracowała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacji Bęc Zmiana i Muzeum Architektury we Wrocławiu. Prowadzi badania na temat polskiej architektury modernistycznej, którą promuje poprzez wystawy i publikacje w Polsce i na świecie. Jest kuratorką domu Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie oraz współkuratorką podróżującej wystawy „Oskar Hansen. Forma Otwarta” pokazywanej w Barcelonie, Porto, New Haven, Warszawie i Wilnie. Jest współredaktorką książek „Oskar Hansen—Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (z Ł. Rondudą, 2014) i „Archipelag CIAM. Listy Heleny Syrkus” (z K. Uchowicz i M. Wirkus, 2019). Publikuje m.in. w „Autoportrecie” i „Przekroju”. Jest stypendystką Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”.

Wykład odbędzie się w ramach programu „BudujeMy!”, który upamiętnia 75. rocznicę rozpoczęcia odbudowy stolicy, a tym samym zakończenia II wojny światowej.
Program finansuje Urząd m.st. Warszawy.
https://muzeumwarszawy.pl/budujemy-rocznica-odbudowy-warszawy/

Czas trwania spektaklu: 75 minut

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl