Bogowie

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

5

Opowieść o życiu profesora Zbigniewa Religi i pierwszym udanym przeszczepie serca.
Doskonała rola Tomasza Kota.
Film wyświetlany w ramach festiwalu "LWY, CEZARY I OSCARY"
Zapraszamy

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl