Biennale Fotografii Puławskiej „Puławy - moje miejsce, moje inspiracje”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zapraszamy wszystkich miłośników fotografii do wzięcia udziału w Biennale Fotografii Puławskiej „Puławy - moje miejsce, moje inspiracje”.

Biennale Fotografii Puławskiej to pierwsza wystawa przeglądowa prezentująca zarówno prace osób profesjonalnie zajmujących się fotografią, jak i amatorów ze środowiska puławskiego. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy przy pomocy obiektywu aparatu fotograficznego potrafią ukazać walory kulturowe, krajobrazowe czy turystyczne Puław, którzy poszukują inspiracji zarówno w historii, jak i współczesności naszego miasta.

Celem Biennale jest stworzenie możliwości fotografującym z Puław do zaprezentowania swoich prac szerszemu forum odbiorców i promocji lokalnej fotografii. To również doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów w środowisku pasjonatów fotografii.

W tym roku Biennale Fotografii Puławskiej podzielone zostało na 3 etapy:

Etap I

Pierwszym etapem Biennale jest przysłanie zdjęć w formie cyfrowej (max. 5 szt.) oraz wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej karty zgłoszenia na adres: biennale@domchemika.pl. Wielkość przesyłanej wiadomości nie powinna przekraczać 50 MB.

Termin zgłoszeń upływa 6 września 2020 r.

W celu zakwalifikowania prac do udziału w Biennale zostanie powołana Komisja konkursowa.
Lista osób zakwalifikowanych ogłoszona zostanie na stronie www.domchemika.pl.
Uczestnicy Biennale zostaną powiadomieni o wyborze prac zakwalifikowanych do udziału w wystawie.

Etap II

Po wyłonieniu listy zwycięskich prac przez Komisję konkursową laureaci zostaną poproszeni o przygotowanie prac do wystawy. Format prac z oprawą to 50 cm x 70 cm.

Ostateczny termin dostarczania gotowych prac na wystawę: 2 listopada 2020 r.

Etap III

Wśród uczestników Biennale Komisja wybierze autora prac, dla którego w uzgodnionym terminie zostanie zorganizowana wystawa indywidualna w Puławskiej Galerii Sztuki POK „Dom Chemika”.

Otwarcie wystawy Biennale Fotografii Puławskiej „Puławy - moje miejsce, moje inspiracje”. nastąpi 6 listopada 2020. Prace eksponowane będą w Puławskiej Galerii Sztuki do 27 listopada 2020 r.

Organizatorem Biennale jest Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika" i „Towarzystwo Inicjatyw Własnych".

Dofinansowano z budżetu Miasta Puławy w ramach zadania: „Biennale Fotografii Puławskiej”.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie domchemika.pl