Baśnie i bajki polskie. Dwanaście miesięcy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8
Baśnie i bajki polskie. Dwanaście miesięcy

Opowieść o sierotce Zuzi wysłanej przez złą macochę do lasu w środku zimy po fiołki i poziomki. Biednej dziewczynce z pomocą przychodzą bracia miesiące, którzy śpią pod wielkim drzewem w środku lasu. Zdumiona macocha ponownie wysyła Zuzię do lasu - tym razem każąc jej przynieść złoto. Gdy i tym razem dziewczynka wraca do domu z darem od dwunastu miesięcy, macocha postanawia wysłać do lasu swoją córkę Rózię - aby ta przyniosła jeszcze więcej złota…
Na motywach baśni Janiny Porazińskiej "O dwunastu miesiącach".


Baśnie i bajki polskie. O królewnie zaklętej w żabę

Król Sędziwy, zmęczony królowaniem, postanawia oddać koronę jednemu z trzech synów. Nie może się zdecydować któremu, pyta więc o radę senatorów. Ci wpadają na pomysł, aby królewiczów ożenić i przekazać koronę temu, którego żona będzie najlepsza - oczywiście każdy z senatorów, ma na myśli własną córkę…
Poproszony o pomoc Astrolog każe Królewiczom strzelać z łuku i poszukać żony tam, gdzie upadnie strzała. Strzała Królewicza Młodego upada na bagnach obok żaby, która oświadcza, że jest zaklętą królewną…
Na motywach bajki Antoniego J. Glińskiego "O królewnie zaklętej w żabę".


Baśnie i bajki polskie. Pasterz tysiąca zajęcy

Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno… Za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko… dzielny Wszemił uciekł z niewoli tatarskiej. W drodze do domu spotkał trzech starców: z jednym podzielił się wodą, z drugim chlebem, a trzeciemu oddał ostatniego talara. W zamian otrzymał kostur, torbę i fujarkę.
Wędrując w poszukiwaniu pracy, w przydrożnej karczmie dowiedział się, że Kasztelan z pobliskiego zamku poszukuje pasterza, Mimo że wszyscy ostrzegali go, żeby nie przyjmował tej pracy, Wszemił najął się za pasterza i dowiedział się, że ma paść przez miesiąc aż tysiąc zajęcy i żadnego nie zgubić…
Na motywach bajki Janiny Porazińskiej.


Baśnie i bajki polskie. Poznańskie koziołki

Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno… Za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko… pewna poznańska hrabina przywiozła z podróży żywe maskotki - dwa koziołki. Tuż po powrocie udała się do burmistrza i zażądała, aby wzorem innych miast europejskich zegary na poznańskim ratuszu wybijały pełne godziny z kurantami, najlepiej w jej wykonaniu. Urażona odmową, postanowiła zniszczyć miejskie zegary, jednak czujni mieszkańcy miasta udaremnili jej podstęp i zamknęli ją wraz z koziołkami w ratuszu…
Na motywach bajki ludowej.


Baśnie i bajki polskie. Smok wawelski

W grodzie Króla Kraka czas upływa spokojnie i szczęśliwie - aż do czasu, gdy dwaj niesforni chłopcy, Smykałka i Cholewka, przez przypadek powodują, że w grodzie pojawia się smok. Smok, ciągle głodny, pustoszy miasto i okolicę. Sprawcy nieszczęścia, Smykałka i Cholewka, w końcu uwalniają gród od smoka i zostają bohaterami.


Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.kinozarogiem.pl