Balik karnawałowy

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

20

Biblioteka w Puszczykowie zaprasza dzieci na balik karnawałowy, który odbędzie się 17 lutego o godz. 19.00.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.biblioteka.iq.pl