Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniami poznawczymi

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Awangarda edukacyjna w muzeum awangardy. Działania o sztuce dla publiczności z indywidualnymi wyzwaniami poznawczymi” to cykl dedykowanych działań dla dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami (FASD, MPDz, autyzmem, autyzmem wysokofunkcjonującym, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, innymi wadami genetycznymi, zburzeniami w sferze rozwoju ruchowego, poznawczego , społecznego i komunikacyjnego), podopiecznych Fundacji Promyczek z Andrychowa.
Działania obejmują cykl przyjazdów grup dzieci z podobnymi wyzwaniami poznawczymi na specjalistyczne zajęcia o sztuce współczesnej, przygotowane i prowadzone w Muzeum Sztuki w Łodzi przez edukatorów, a także wizyty studyjne w Andrychowie, diagnozujące szczegółowe zainteresowania i potrzeby podopiecznych Fundacji w zakresie edukacji w domenie wizualnej. Produkty powstałe w projekcie w postaci audiodeskrypcji, filmów PJM oraz opisów w uproszczonym języku polskim, będą udostępnione na platformie internetowej (http://zasoby.msl.org.pl).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 59.000,00 zł
Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 14.740,00 zł

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie msl.org.pl