Ambona Ludu

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

We współczesnej dramaturgii wciąż mało jest tekstów, które mówiłyby o przekraczaniu granic: uprzedzeń, poglądów, heurystyk… AMBONA LUDU, napisana dla Teatru Nowego przez Wojciecha Kuczoka – laureata „Paszportu Polityki” oraz Nagrody Literackiej „Nike”, stanowi próbę wypełnienia tej luki. Wnikliwe studium lokalnych społeczności, posługujących się systemem utrwalonych stereotypów, to jednak pretekst. W istocie idzie tu o nakreślenie obrazu współczesnych Polaków oraz zagrożeń, jakie niesie narastająca frustracja, znajdująca swe ujście w radykalizującym się języku. A także – o podkreślenie potrzeby społecznej wspólnoty, opartej nie tyle na równości, co na równoważności przekonań.

Obsada

Mariusz Zaniewski
Karolina Głąb
Filip Frątczak
Marcin Kalisz
Maria Rybarczyk
Aleksander Machalica
Daniela Popławska
Waldemar Szczepaniak
Andrzej Niemyt
Małgorzata Łodej-Stachowiak
Mateusz Ławrynowicz
Zbigniew Grochal

Produkcja

Reżyseria: Piotr Kruszczyński
Dramaturgia: Michał Pabian
Scenografia i kostiumy: Mirek Kaczmarek
Muzyka: Paweł Dampc
Asystent reżysera: Krzysztof Weber
Asystenci scenografa: Sandra Stanisławczyk, Krystian Szymczak
Inspicjent: Józef Piechowiak

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl