Ale moja dusza jest wolna / Wystawa Oksany Fedchyshyn

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Interdyscyplinarna ekspozycja jest efektem kilkumiesięcznej pracy stypendystki w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Gaude Polonia 2021. Program wspiera twórców kultury z krajów Europy Środkowowschodniej, służy budowaniu płaszczyzny porozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską i jej bliskimi sąsiadami.

Refleksja nad życiem i działalnością Janusza Korczaka stała się inspiracją twórczą młodej ukraińskiej artystki. Polsko-żydowski lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny w czasie I i II wojny światowej pracował jako lekarz w sierocińcach dla dzieci ukraińskich i żydowskich. W 1942 odmówił pozostawienia dzieci oraz personelu jednego z sierocińców. W konsekwencji czego trafił do getta, a tym samym dobrowolnie trafiając do komory gazowej ze swoimi podopiecznymi. Ten wybitny człowiek do końca pozostał wierny swoim wyobrażeniom i wartościom.

W ramach wystawy Oksana Fedchyshyn zaprezentuje grafikę, ceramikę i instalacje. Jeden z obrazów artystki nawiązuję do cyklu ludzkiego życia i jego kruchości, przedstawia ścięte drzewo i jego korzenie jako symbol egzystencji. W wielu miejscach na świecie traktuje się naturę z ogromnym szacunkiem, a wręcz z namaszczeniem, np. w Izraelu podczas święta Tu BiShvat. W tej kulturze zazwyczaj na cześć każdego dziecka sadzi się drzewo. Gdy rodzi się córka jest to cyprys, a gdy syn – cedr.

Miejsce realizacji stypendium Gaude Polonia – Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Opiekun: Małgorzata Et Ber Warlikowska

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl