Ahead of your eyes, JAPANART - wystawa sztuki japońskiej

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Na rok 2019 przypada 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Przez te lata nasze relacje bardzo się pogłębiły (m.in. coroczne wydarzenie: Matsuri – Piknik z Kulturą Japońską), Teraz chcielibyśmy zorganizować w stolicy Polski wystawę, która pozwoliłaby na pogłębienie relacji na polu sztuki.


Artyści biorący udział w projekcie to Masayuki Muramatsu z Hamamatsu, który zajmuje się organizacją wystaw modelowania przestrzennego, Takaki Muramatsu, który zajmuje się rysunkiem i ceramiką oraz kaligraf Keiji Terada.
Razem, choć za pomocą różnych środków wyrazu, organizują wystawy. Mimo, iż ich biografie oraz umiejętności są różne, podstawy są wspólne. Wszystkie sztuki japońskie łączy głęboki związek z otaczającą przyrodą oraz szacunek dla procesu wykonywania dzieła. Gdy tworzona jest ceramika, jej wygląd zależy od temperatury ognia, w którym jest wypalana. Akwarele nadają się świetnie do portretowania japońskiego wilgotnego klimatu. W kaligrafii ważne są nie tylko głębia koloru i grubość kreski, ale i puste przestrzenie między liniami, zaś w sztuce przestrzennej można dostrzec upływ czasu potrzebny do jej stworzenia.


Kolejną cechą charakterystyczną sztuki zakorzenionej w japońskiej kulturze jest jej „przypadkowość” i nonszalanckość, charakterystyczna dla świata przyrody. Punktem stycznym wszystkich artystów jest podejście do sztuki odrzucające ego i samoświadomość, co nie oznacza, że w ich dziełach nie można odnaleźć charakteru człowieka, który je wykonał.
Mamy nadzieję, że poprzez wystawę „Japanart” uda nam się przekazać Polakom specyficzny, japoński pogląd na otaczający nas świat, zwłaszcza relację człowieka z przyrodą.

Wernisaż odbędzie się 9 maja 2019 (czwartek), godz. 18:30
Galeria czynna codziennie w godz.13:00-20:00, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 9 maja-2 czerwca 2019
Wystawa objęta Honorowym Patronatem Ambasady Japonii w Polsce.
Zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Salon Przyjaciół Japonii.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.scek.pl