IV Festiwal małych Prapremier / TLiA w W-chu

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza w dniach 15-20 września 2019 roku do udziału w IV edycji Festiwalu małych Prapremier – jedynego festiwalu w Polsce prezentującego wyłącznie spektakle prapremierowe skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej.

Głównym założeniem Festiwalu jest otwarcie się na młodego widza oraz integracja z nim poprzez prezentację najciekawszych spektakli ostatnich sezonów, uczestnictwo w zainscenizowanych czytaniach współczesnej dramaturgii oraz warsztatach teatralnych prowadzonych przez wykwalifikowanych pedagogów teatru oraz dramaturgów. Ważnym elementem będą pospektaklowe dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które mają w znaczny sposób przyczynić się do integracji środowiska teatralnego z widzami, pobudzać do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz innowacyjnych rozwiązań inscenizacyjnych.

Podczas Festiwalu zostanie zaprezentowanych 7 spektakli konkursowych teatrów z Wrocławia, Katowic, Kielc, Zabrza, Lublina oraz Olsztyna. Dodatkowo zobaczymy przedstawienia w wykonaniu studentów Akademii Teatralnej w Warszawie (Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) oraz Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie (Wydział Lalkarski we Wrocławiu). Nie zabraknie warsztatów teatralnych oraz performatywnych czytań współczesnej dramaturgii.

Spektakle konkursowe oceniać będzie jury profesjonalne w składzie: Jacek Sieradzki, Marzenna Wiśniewska, Mateusz Mirowski oraz jury dziecięce, składające się z uczniów PSP nr 28 w Wałbrzychu. Wśród fundatorów nagród znaleźli się: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Prezydent Wałbrzycha oraz Fundacja Edukacji Europejskiej.

Wydarzeniami towarzyszącymi Festiwalowi będą muzyczny spektakl Białostockiego Teatru Lalek i Kooperacji Flug, wystawa fotografii autorstwa Bartka Warzechy oraz spotkanie dotyczące nowej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Na inaugurację IV edycji Festiwalu organizatorzy przygotowują prapremierowy spektakl „Podwórko zaginionych zabawek” w reż. Roksany Miner, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Wałbrzych.

Partnerem IV FmP jest Stowarzyszenie „TE-ART” w Wałbrzychu, które realizuje zadanie pn. Wydarzenia artystyczne i edukacyjne aktywizujące wałbrzyską społeczność, towarzyszące ogólnopolskiemu Festiwalowi małych Prapremier – 2019, dofinansowane ze środków Gminy Wałbrzych.

Patronat honorowy nad Festiwalem objął Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

 

Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu DOKiS. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.dokis.pl