28 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. F. Chopina d;la Dzieci i Młodzieży w Szafarni

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

28. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PIANISTYCZNEGO IM. F. CHOPINA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZAFARNI 12 – 16 maja 2021 r. w formie hybrydowej. Transmisja na kanale YouTube Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Ideą Konkursu jest rywalizacja młodych pianistów z całego świata, zaprezentowanie ich umiejętności pianistycznych przed gronem muzycznych autorytetów i szeroką
publicznością, tym samym porozumienie ponad różnicami kulturowymi, dzięki uniwersalnemu językowi muzyki. Głównym założeniem Konkursu jest podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki klasycznej u uczniów szkół muzycznych oraz
wczesne odkrycie i promowanie młodych talentów pianistycznych, a także propagowanie twórczości F. Chopina oraz polskiej kultury wśród młodzieży z kraju i zagranicy. Konkurs posiadający 28-letnią tradycję działalności i wielką renomę jest
najważniejszym wydarzeniem organizowanym przez Ośrodek, a zarazem jedyną w województwie kujawsko-pomorskim i jedną z najstarszych tego typu imprez w Polsce.
Założeniem konkursu jest podnoszenie poziomu wykonawstwa muzyki poważnej wśród uczniów szkół muzycznych m.in.poprzez konfrontację różnych technik gry i różnorodnych interpretacji dzieł muzyki klasycznej. Konkurs staje się dla
początkujących pianistów cennym doświadczeniem na drodze kształtowania własnej osobowości artystycznej oraz szansą zaprezentowania swoich umiejętności przed międzynarodowym jury, któremu przewodniczy prof. Katarzyna Popowa-
Zydroń.
Ideą Konkursu jest także promocja znajomości muzyki Fryderyka Chopina u młodych artystów. Dzięki temu, że każdy z uczestników musi wykonać obowiązkowo utwory tego kompozytora, to sprawi, że wzrośnie znajomość jego twórczości wśród polskich i zagranicznych pianistów. Będzie to zatem promocja postaci Fryderyka Chopina i jego muzyki na skalę światową

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.szafarnia.art.pl