26. EDD - Od Kościuszki do Reymonta. Niepodległość i patriotyzm

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Zachęcamy do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa, największego w Europie wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców.

26. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, odbędzie się w dniach 8-9 i 15-16 września 2018 r. pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.

**
Europejskie Dni Dziedzictwa 2018 - Niepodległa dla wszystkich

Od Kościuszki do Reymonta. Niepodległość i patriotyzm
Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie

14 września 2018 godz. 17.00

Wernisaż wystawy czasowej pt. Od Kościuszki do Reymonta. Niepodległość i patriotyzm ze zbiorów prywatnych Ewy Załęskiej-Szczepka i Andrzeja Szczepki. Wystawa prezentować będzie sylwetki dwóch wyjątkowych postaci, dla których patriotyzm i niepodległość były niezwykle ważne i które były ze sobą związane, pomimo że żyły w zupełnie innych czasach. Wernisaż 14 września uświetni spotkanie z właścicielami kolekcji i znawcami biografii bohaterów ekspozycji.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie edd.nid.pl