23. PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE - Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE na trwałe już wpisało się w kalendarz najważniejszych dorocznych imprez folklorystycznych, mających na celu kultywowanie i upowszechnianie ludowych tradycji kolędniczych. Pomyślnym prognostykiem na kontynuację tych ambitnych założeń jest fakt, że w roli głównych wykonawców występują - zgodnie z tradycją - chłopcy - ci mali i ci trochę tylko starsi. Tłumnie przybywająca na pokazy publiczność także w głównej mierze składa się z dzieci i młodzieży.

Udział w konkursie wezmą grupy kolędnicze zakwalifikowane na przeglądach kolędniczych w Małopolsce oraz wszyscy zainteresowani i zakwalifikowani do konkursu spoza Małopolski.

Po prezentacjach scenicznych wszystkie punkty programu omówione zostaną podczas spotkań warsztatowych Komisji Artystycznej z kierownikami i opiekunami grup kolędniczych. Te omówienia to doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń, a także skorzystania z porad i konsultacji specjalistów w dziedzinie obrzędowości bożonarodzeniowej i noworocznej.

Wstęp na wydarzenie bezpłatny.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie mcksokol.pl