ŻYCIE CZŁOWIEKA GODNEGO

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

ŻYCIE CZŁOWIEKA GODNEGO

25 luty 2020 18:00

Zajezdnia trolejbusowa, ul. Knosały

wstęp wolny

Artur Sobiela przypomni postać i dzieło Zygmunta Klukowskiego, bohaterskiego lekarza z Zamojszczyzny na tle potwornej rzeczywistości okupacyjnej. Przytłaczający zapis codzienności, w której próbuje się ocalić człowieczeństwo.