#zostańwdomu Twoimi Oczami - Artystyczne wspomnienia z kwarantanny

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

#zostańwdomu Twoimi Oczami - Artystyczne wspomnienia z kwarantanny to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów, którego celem jest aktywizacja mieszkańców przebywających w domach oraz zachęcenie do twórczego i kreatywnego spędzania czasu.

Prześlij na adres wystawy@domkulturywesola.net

1) pracę artystyczną w dowolnej technice, która przedstawia sposób odbierania czasu kwarantanny (spostrzeżenia, wspomnienia, podjęte działania i ich efekty) lub będącą wynikiem działań artystycznych podjętych w tym czasie

2) zdjęcie dokumentujące codzienność podczas kwarantanny lub podjęte w tym okresie działania artystyczne/kulturalne lub ich efekty

Z nadesłanych prac powstanie stacjonarna wystawa w Ośrodku Działań Twórczych "Pogodna".

Zgłoszenia do 30.06.2020

Regulamin projektu i karta zgłoszenia dostępne na stronie:

http://domkulturywesola.net/wydarzenie/zostanwdomu-twoimi-oczami/

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie domkulturywesola.net