„Wędrujące dobranocki - cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie w ramach przedsięwzięcia „Wędrujące dobranocki - cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych” w okresie 01.06-15.12.2020 roku zrealizuje serię 9 różnorodnych dostępnych wydarzeń kulturalnych przystosowanych do potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami:
– „Ekspedycja wehikułem czasu” – cykl 5 integracyjnych warsztatów artystycznych skierowanych do osób pełnosprawnych
i z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Uczestnicy warsztatów dzięki magicznej latarni i starym projektorom oraz urządzeniom do wyświetlania ruchomych obrazów przeniosą się do świata przodków – dawnego kina,
w arkana którego zostaną wprowadzeni w magicznej atmosferze.
– „Spacer kulturalny z Misiem Uszatkiem” – cykl 10 integracyjnych zajęć, których celem jest przybliżenie świata osób
z niepełnosprawnościami i uwrażliwienie na ich potrzeby. Pomocnikiem będzie miś z oklapniętym uszkiem, znany jako dżentelmen i znawca - savoir-vivre’u. Podczas spotkań uczestnicy będą mieli okazję poznać m.in. zasady zachowania w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością oraz nauczyć się, jak można im pomagać.
– „Włóczęgi z postaciami z bajek” – cykl 5 warsztatów w formie zabaw i konkursów, na których uczestnicy poznają najpopularniejszych bohaterów animacji i ich przygody, wezmą udział w konkursie wiedzy oraz obejrzą projekcje dobranocek.
– „Wędrówki z kamerą wśród gwiazd” – 3-dniowe integracyjne warsztaty animacji, na których pod opieką profesjonalisty uczestnicy pełnosprawni i z niepełnosprawnością, stworzą – od projektu po montaż i udźwiękowienie – własny film animowany, w którym wystąpią ulubione dobranockowe postaci.
– „Rajd od bajki do dobranocki” – cykl 5 integracyjnych warsztatów literacko-filmowych
z wykorzystaniem wydawnictw, w których swoją karierę rozpoczęli bohaterowie dobranocek. Celem warsztatów jest wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie zdolności bajkopisarskich, komunikacyjnych oraz umiejętności społecznych uczestników.
W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane dostępne pomoce dydaktyczne: „Wielka księga bajek” – sensoryczny podręcznik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek, reprodukcje tyflograficzne ilustracji bajek, kopie eksponatów
do poznawania przez dotyk oraz mapa podróży bajkowych bohaterów.
– Konkurs plastyczny „Śladami bohaterów wieczorynek” dedykowany uczestnikom w różnym wieku, na najpiękniejszą pracę plastyczną przedstawiającą postaci z dobranocek i ich bajkowe podróże. Umożliwi on twórcom dzieł rozwijanie talentów plastycznych, kreatywności i wrażliwości artystycznej (01.06-09.09.2020).
– Wystawa pokonkursowa „Śladami bohaterów wieczorynek”. Prace plastyczne laureatów zostaną zaprezentowane
w Muzeum Dobranocek w terminie 16.09-06.11.2020 r.
– Objazdowa wystawa planszowa „Dobranocka w podróży” – prezentująca najpopularniejszych bajkowych bohaterów prezentowana w pięciu miejscach - w siedzibach Partnerów projektu.
– Uroczysty wernisaż wystawy „Wyprawy z Krecikiem”. Beneficjenci zwiedzą ekspozycję z przewodnikiem, obejrzą pokaz przezroczy, poznają zwyczaje kretów oraz wezmą udział w konkursie wiedzy o czechosłowackich dobranockach „Krecik
i spółka”. Uczestnicy przedsięwzięcia będą pod opieką tłumacza języka migowego (16.09.2020).
Partnerzy: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczną „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Spółdzielnia Socjalna Niebieski Młyn w Kraśniku, Fundacja Szansa dla Niewidomych, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Rymanowie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Kultura dostępna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeumdobranocek.pl