"Ruszamy w świat muzyki - przyjdź i zagraj z nami"

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Nasze zadanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży z Gminy Rusinów, oferuje aktywne i twórcze zagospodarowanie wolnego czasu. Jego celem jest upowszechnianie edukacji muzycznej, kształtowanie wrażliwości artystycznej, odkrywanie potencjału muzycznego wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ich talentów. W ramach zadania zorganizowane zostaną warsztaty, na których uczestnicy otrzymają profesjonalne lekcje gry na instrumentach dętych, co przybliży ich do występów dla szerszej publiczności, umożliwi zaprezentowanie swoich zdolności na imprezach lokalnych i uroczystościach szkolnych. Przedsięwzięcie zakłada także zwiększenie liczebności orkiestry poprzez rekrutację uzupełniającą oraz rozwój nabytych umiejętności u obecnych członków, udoskonalenie ich gry zespołowej. Ważną częścią zadania będzie wyjazd do Filharmonii Narodowej w Warszawie,na koncert Orkiestry Wojskowej w Radomiu oraz Festiwal Orkiestr we Włoszczowie.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie rusinow.pl