„Przemiana” Franza Kafki / Dyskusyjny Klub Książki – spotkania dla młodzieży

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

Zapraszamy uczniów i uczennice szkół średnich do udziału w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki. Podczas spotkań będziemy sięgać z jednej strony do klasyków literatury światowej, z drugiej zaś do pozycji współczesnych, czerpiących z mitologii.
Punktem wyjścia będą „Metamorfozy” Owidiusza, które są dla nas istotnym odniesieniem z uwagi na obecność XVIII-wiecznych rycin ilustrujących poemat w dekoracji Białego Domu w Łazienkach Królewskich. Do udziału w spotkaniach zapraszamy w szczególności osoby zainteresowane literaturą, sztuką i historią oraz osoby przygotowujące się do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego i Olimpiadzie Artystycznej.
Podczas trzech wiosennych spotkań będziemy nawiązywać do idei przemiany obecnej w „Metamorfozach” Owidiusza, tropiąc ten motyw w dziełach literackich różnych epok. Okazuje się, że przemiany (ciała, uczuć, losu, charakteru) są integralną częścią nie tylko większości opowiadań mitologicznych, ale też właściwie każdej dobrej opowieści.

Terminy i tematy spotkań:

15 marca, godz. 16:30 – „Król Edyp” Sofoklesa
Arystoteles w „Poetyce” twierdził, że tragedia powinna trwać tyle, by zdążyła w niej nastąpić przemiana (losu bohatera) ze szczęścia w nieszczęście bądź nieszczęścia w szczęście. „Król Edyp” jest tego doskonałym przykładem.

12 kwietnia, godz. 16:30 – „Portret Doriana Graya” Oskara Wilde’a
Zobaczymy, jak grzechy i zbrodnie bohatera przemieniają nie jego twarz czy sumienie, ale jego portret. Doriana Graya zestawimy z bohaterami „Makbeta” Szekspira.

10 maja, godz. 16:30 – „Przemiana” Franza Kafki
Bohater opowiadania Kafki pewnego dnia przemienia się w potwornego robaka. Zastanowimy się, jak ta budząca grozę przemiana wpływa na jego poczucie tożsamości.

Prowadzące:
Karolina Rychter – filozofka związana z Wydziałem Filozofii i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się filozofią kultury. Jej doktorat dotyczył związków filozofii i literatury. Prowadzi – wraz z Joanną Szumańską – internetowy magazyn literacki Praktyki Czytania.
Joanna Szumańska – historyczka teatru, historyczka sztuki. Doktorantka w zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytucie Sztuki PAN. Pełnomocnik Dyrektora ds. Teatru w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Współpracuje z Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi – wraz z Karoliną Rychter – internetowy magazyn literacki Praktyki Czytania.

Koordynacja: Jolanta Żubrowska
Dodatkowe informacje: j.zubrowska@lazienki-krolewskie.pl

Link do regulaminu
Regulamin zajęć dostępny na stronie: https://www.lazienki-krolewskie.pl/public/upload/download/regulamin%20spotka%C5%84.docx

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły oraz termin rozpoczęcia sprzedaży wejściówek można sprawdzić bezpośrednio na stronie ewejsciowki.pl