„Muzealne szlaki kultury - znoszenie barier w dostępie do kultury i dziedzictwa regionu”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

„Muzealne szlaki kultury - znoszenie barier w dostępie do kultury i dziedzictwa regionu” to projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku, słuchu, osób w spektrum autyzmu oraz rodzin z dziećmi.
Głównym celem projektu jest stworzenie nowej muzealnej oferty edukacyjnej w Gmachu Głównym.
W ramach projektu powstała:
- nowa ścieżka edukacyjna;
- dostępny przewodniki po oddziale muzeum zawierające aspekt terapeutyczny;
- nagrania lekcji muzealnych z tłumaczeniem na Polski Język Migowy;
- 2 innowacyjne terapeutyczne zajęcia edukacyjne
- sensoryczne kopie obrazów przygotowane przez osoby z niepełno sprawnościami (podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu oraz przez uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu;

Każda osoba zwiedzająca Gmach Główny na ul. Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu oraz biorąca udział w projekcie otrzyma przygotowany komplet materiałów znoszących bariery w dostępie do kultury, w tym przypadku do udostępnionych ekspozycji muzealnych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zwiedzaniu nowopowstałych ścieżek zwiedzania, zapoznania się z przygotowanymi specjalnie w tym celu sensorycznymi kopiami eksponatów oraz do sprawdzenia swoich umiejętności podczas organizowanych terapeutycznych zajęciach edukacyjnych.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie muzeum.sacz.pl