„Miłe złego porządki”. Wystawa Artura Żmijewskiego

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

„Miłe złego porządki”. Wystawa Artura Żmijewskiego
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
pl. św. Józefa 5
Wernisaż online: 15.10.2020 godz. 19.00 na stronie: https://www.facebook.com/GaleriaKalisz/
Otwarcie wystawy w Galerii: 15.10.2020 godz. 19.00 – 22.00
Czas trwania wystawy: 15.10-28.11.2020 r.

Artur Żmijewski
Przemoc
„Miłe złego porządki”

Jak pisze Artur Żmijewski w tekście do wystawy: „Przemoc się znaturalizowała, zuniwersalizowała. Zajmowanie się nią, na pewno jest zmaganiem się z własną bezradnością”. Między innymi o potrzebie uczestnictwa nas wszystkich w zmaganiach z traumą, która stresuje codzienny krajobraz, traktuje wystawa Artura Żmijewskiego „Miłe złego porządki”. W Galerii zobaczymy fotografie i multimedialny pokaz, który w całej serii układa się w komunikat o niebezpiecznie znajomej treści.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie tarasin.pl