„Engramy Miasta - w 76 Rocznicę Powstania Warszawskiego”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Mam zaszczyt zaprosić na wystawę moich grafik
zrealizowaną w ramach programu stypendialnego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- „Kultura w sieci”

Hanna Haska
Wystawa autorska grafiki artystycznej
„Engramy Miasta -
w 76 Rocznicę Powstania Warszawskiego”

prezentacja w sieci w dniach:
01.08 - 02.10.2020
pod adresem:
www.haska.ca

...oce­an lot­nej pa­mię­ci
pod­my­wa kru­szy ob­ra­zy
w koń­cu zo­sta­nie ka­mień
na któ­rym mnie uro­dzo­no
co noc
sta­ję boso
przed za­trza­śnię­tą bra­mą
mego mia­sta...
Zbigniew Herbert „Moje miasto” 1957

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.haska.ca