"Czarownica nad Włodzicą. Baśnie i legendy z Nowej Rudy i okolic" - premiera cyklu słuchowisk

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Celem zadania jest nieodpłatne udostępnienie w sieci tekstów kultury, lokalnych legend z Nowej Rudy i okolic - zbieranych skrupulatnie przez dra Karola Maliszewskiego przez lata i doskonale przygotowanych merytorycznie. Dzięki wersji elektronicznej mogą trafić one do szerokiego grona odbiorców: dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych, i być dostępne dla wszystkich już zawsze. Przez tę publikację pragniemy przybliżyć dawne baśnie z Nowej Rudy i okolic, a przez to uwrażliwić kolejne pokolenia na piękno historii i tradycji. Jak pisze sam autor:

"Od dawna chodziła mi po głowie myśl zebrania i spisania na nowo legend z naszego regionu. O jakim zasięgu terytorialnym myślę, mówiąc /nasz region/? Chodziłoby o krainę rozciągającą się od Gór Sowich po Góry Stołowe. Raz po raz trafiam na ślad przepięknych opowieści z tych właśnie stron. Są to, niestety, strzępy. Odnosi się wrażenie, że kiedyś istniała wielka księga, z której docierają do nas pojedyncze kartki. Płyną sobie Włodzicą. Unoszone wiosennym przyborem, pędzą pod mostami. Istniała wielka kultura, która została zniszczona po kilkuset latach egzystencji, a więc teraz karmimy się jej okruchami. Pisanie tej książki było ich zbieraniem. Zaś w puste miejsca powkładałem już własne wyobrażenia i wymysły. Bez nich żadna opowieść nie ma właściwego smaku. Prócz wyobraźni były jeszcze źródła. Koniecznie muszę o nich wspomnieć. Jedne dostarczyły mi wiedzy, inne zapłodniły imaginację. Czytałem je dawniej albo właśnie teraz, na gorąco, towarzyszyły mi przy pisaniu. Może kogoś natchną do własnych poszukiwań, odkryć i rozwiązań".

Całość projektu składa się z 28 słuchowisk czytanych przez krakowskich, znakomitych aktorów: Alinę Kamińską i Kajetana Wolniewicza

Jesteśmy przekonani, że zrealizowane zadanie będzie stanowić ważny punkt odniesienia także w szkołach należących do wspomnianego regionu i uatrakcyjnienie rozmów o lokalnej, ale nie tylko, tradycji.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.pasaze.com.pl