“Coś ładnego” – warsztat projektowania graficznego w formie hybrydowej: dzieci w sali + prowadząca online, na miejscu opieka i dodatkowa pomoc innego grafika

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny

Drodzy Rodzice!
Dzięki wsparciu uznanej artystki i projektantki będzie można nauczyć się obsługi programu graficznego i poznać wszelkie zasady panujące w projektowaniu graficznym.

Drogie Dzieci!
Projektowanie graficzne to nie tylko ładny dobór czcionki do treści. To także wyrażanie siebie. Podczas warsztatu będziecie mogli procesowo podejść do stworzenia własnej realizacji, poznać zasady kompozycji, harmonii, perspektywy czy mieszania barw. W efekcie staniecie się twórcami obrazów słownych.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu “Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla każdego dziecka” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl. Liczba miejsc ograniczona!

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie ojceidziatki.pl