„and will happen again.” - wystawa Teresy i Andrzeja Wełmińskich

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

15

Wystawa „and will happen again.” Teresy i Andrzeja Wełmińskich zamyka tegoroczny program wystaw Cloakroom. Wernisaż wystawy odbędzie się 8 grudnia o godzinie 18.30.

Jako domknięcie i niejako klamrę kompozycyjną podsumowującą poprzednie wystawy, w Cricotece zaprezentowani zostaną artyści z bezpośredniego kręgu Tadeusza Kantora, aktywnie eksplorujący wypracowane przez niego estetyki i podobnie jak on działający na styku sztuki wizualnych i performatywnych. „and will happen again.” będzie więc okazją do zaprezentowania ich działalności w kontekście aktualnej, „młodej” sztuki pokazywanej na wcześniejszych wystawach.

Wystawa Wełmińskich, to także nieprzypadkowo prezentowana 8 grudnia opowieść o wiecznym powrocie. Czasie, który trwa w pętli, w której każdy indywidualny koniec jest jednocześnie nowym początkiem – choć w ramach tej cyrkularności, znane nam porządki ulegają zachwianiu. To co jest przyszłością jest i przeszłością, a w teraźniejszości dziecięca zabawka urasta do rozmiarów dorosłego człowieka.

Program wystaw „Cloakroom” opiera się na badaniu i rozpoznaniu we współczesnych sztukach wizualnych oczywistych lub trudniej rozpoznawalnych powiązań z twórczością Tadeusza Kantora i wypracowanymi przez niego estetykami. Program bazuje na przeplatających się, wzajemnie uzupełniających i dialogujących ze sobą wątkach oraz artystach i artystkach bezpośrednio związanych z Tadeuszem Kantorem oraz nazwiskach i postaciach młodego pokolenia, świeżo dynamizujących artystyczną rzeczywistość.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.cricoteka.pl