„A więc wojna... Wrzesień 1939 w fotografiach, dokumentach i militariach”

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

wstęp wolny
Fabryka Sztuk przy współpracy z Samodzielną Grupą Odtworzeniową „Pomorze” postanowiła ukazać wrzesień 1939 roku z perspektywy dokumentów i militariów. Wśród blisko 90 eksponatów są zarówno oryginały, jak i repliki. Zwiedzający wystawę mogą zobaczyć motocykl z wózkiem bocznym, rower, broń i umundurowanie z epoki. Znalazły się także pamiątki po 2. Batalionie Strzelców, który bronił Tczew, gdy wybuchła druga wojna światowa. Są to m.in.: legitymacje, repliki odznaki czy też szkicu dowódcy ppłk. Stanisława Janika obrazującego atak wojska niemieckiego na mosty tczewskie. Spore zainteresowanie zwiedzających wzbudza replika karabinu ppanc. wz. 35 Ur, którego rozprowadzanie odbywało się w sposób ściśle tajny. Broń była dostarczana polskim żołnierzom w drewnianych skrzyniach z napisem „Nie wolno otwierać – sprzęt mierniczy” (niektóre źródła podają: „Nie wolno otwierać – sprzęt optyczny”). Na wystawie wykorzystano plansze tematyczne opisujące okupację niemiecką w Tczewie. Wartość dodaną ekspozycji stanowi film dokumentalny z 2013 roku produkcji Fabryki Sztuk. Świadkowie tamtych dni wspominają bombardowanie Tczewa na początku, jak i pod koniec wojny. Mowa jest ponadto o wysiedleniach Polaków, życiu codziennym pod okupacją, niemieckiej liście narodowościowej oraz o mordzie dokonanym przez Niemców na tzw. świńskim rynku w 1940 r. W filmie wystąpili: Mieczysław Olejniczak, Kazimiera Noetzel, Edmund Pek, Łucja Szczepańska, Zenon Weiss, Tadeusz Wrycza, którego znamienne są słowa: „To jest coś strasznego, to jest coś potwornego. Nigdy więcej wojny”. Dokument dostępny jest również na kanale YouTube Fabryki Sztuk: https://youtu.be/86iK2HP23hU „A więc wojna… Wrzesień 1939 w fotografiach, dokumentach i militariach” do 30.09.2020 r. kurator: Radosław Wiecki/Fabryka Sztuk eksponaty ze zbiorów: Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej „Pomorze”, Cezarego Szostaka, Zbigniewa Stochowicza, Piotra Kędzierskiego, Mariana Kordunowskiego, Marka Grochalskiego, Ryszarda Kujawy, Fabryki Sztuk ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem wstęp bezpłatny zasady zwiedzania: www.fabrykasztuk.tczew.pl
Informacja o wydarzeniu pochodzi z serwisu Planer. Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie fabrykasztuk.tczew.pl