"1985 - 2020. Kolekcja Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu" wystawa

Ulotka

Projekt ulotki został przygotowany w formacie A5. Skorzystaj z odpowiednich opcji przy drukowaniu.

8


Muzeum – czym jest dla lokalnej społeczności i jakie pełni funkcje? Jak oddziałuje na zastany krajobraz kulturowy?
To pytania, które zadają sobie specjaliści, naukowcy i badacze zajmujący się muzeami, ale także pracownicy tych placówek. Nie możemy i my nie pochylić się nad tymi kwestiami w roku jubileuszu 35-lecia Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
Przygotowana wystawa jest głosem w tej dyskusji. Zdecydowaliśmy się zaprezentować naszą kolekcję. Oczywiście nie całą i niekoniecznie najbardziej „topową”, ale dla nas ważną i reprezentatywną. Kolekcja to słowo klucz, wytrych do zrozumienia ekspozycji, która siłą rzeczy koncentruje się na mieście i jego mieszkańcach. Chcemy opowiadając o Muzeum, o jego roli w zachowaniu i promocji lokalnego dziedzictwa, pokazać różnorodne zabytki z zakresu archeologii, historii i kultury miasta a także sztukę i związanych z regionem artystów, wybrane skarby skrywane na co dzień w naszych magazynach.

Za treść odpowiada organizator wydarzenia. Szczegóły można sprawdzić bezpośrednio na stronie www.muzeum.org.pl