Partnerzy

Portal powstał dzięki współpracy licznych instytucji.

Organizatorzy:

Narodowe Centrum Kultury - państwowa instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.
www.nck.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
www.mkidn.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego LOGO

 

Projekt i wykonanie:

Laboratorium EE - badawczo-rozwojowa firma technologiczna, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem usług oraz produktów cyfrowych powodujących pożyteczną zmianę społeczną.

 

Projekt usługi: 

S360 - to firma konsultingowo-projektowa realizująca badania, modele biznesowe i nowe usługi dla biznesu i instytucji kultury w Polsce.

Bazy danych:

DOKiS.pl - Dolnośląska Kultura i Sztuka to multimedialny portal internetowy uruchomiony przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w listopadzie 2013 r.
www.dokis.pl

 

Partnerzy: 

Fundacja Nowoczesna Polska - organizacja zajmująca się tworzeniem narzędzi dostępu do wolnych dóbr kultury, budowaniem programów edukacji medialnej oraz walką o prawo do uczestnictwa w kulturze.
www.nowoczesnapolska.org.pl

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - instytucja obsługująca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który kieruje siecią archiwów państwowych.
www.archiwa.gov.pl

Narodowe Archiwum Cyfrowe - jest centralnym archiwum państwowym i należy do sieci archiwów w Polsce.
www.nac.gov.pl

Instytut Książki - narodowa instytucja kultury, której zadaniem jest do promocja polskiej literatury na świecie oraz popularyzacja książek i czytelnictwa w kraju.
www.instytutksiazki.pl

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie - państwowa instytucja kultury prowadząca działalność badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą oraz wypełniająca misję dyplomacji publicznej poprzez międzynarodowy dialog w kulturze. www.mck.krakow.pl

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego - instytucja zajmująca się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. 
www.instytut-teatralny.pl

Narodowy Instytut Audiowizualny narodowa instytucja kultury powołana w celu digitalizacji, udostępniania i promocji polskiego dziedzictwa audiowizualnego.
www.nina.gov.pl

Narodowy Instytut Dziedzictwa - narodowa instytucja kultury, której misją jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski.
www.nid.pl

Biblioteka Narodowa - narodowa instytucja kultury, centralna biblioteka państwa oraz główne archiwum piśmiennictwa narodowego, krajowy ośrodek informacji bibliograficznej o książce, placówka naukowa, a także ważny ośrodek metodyczny dla innych bibliotek w Polsce.
www.bn.org.pl

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków - NIMOZ państwowa instutucja zajmująca się gromadzeniem i upowszechnianiem wiedzy o muzeach i zbiorach publicznych, wyznaczaniem standardów w muzealnictwie oraz kształtowaniem świadomości w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego w wymiarze społecznym.
www.nimoz.pl


 

Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego to miejsce, w którym promowane są Wydarzenia artystyczne z zakresu szkolnictwa artystycznego. Serwis skierowany jest m.in. do uczniów szkół artystycznych, ich rodziców, pedagogów oraz studentów i wykładowców uczelni artystycznych. Ideą przewodnią jest chęć zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji o Wydarzeniach całego szkolnictwa artystycznego realizowanych na terenie Polski oraz nowoczesny i interaktywny sposób prezentacji tych danych.
www.szkolnictwoartystyczne.mk.gov.pl

Kino za Rogiem to projekt, którego ideą jest stworzenie nowej filozofii kina odwołującego się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół. Zamiarem tego przedsięwzięcia jest zbudowanie sieci małych kin, tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale takich, które zachowują najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. 

www.kinozarogiem.pl

 

Portal eWejsciowki.pl to pierwszy w Polsce portal sprzedający wejściówki do teatrów przez internet. Codziennie organizuje sprzedaż na spektakle z tego samego dnia, bez stania w kolejce i po niższej cenie niż najtańszy bilet regularny na widownię. 

www.ewejsciowki.pl

 

Partnerzy Kultury Dostępnej w Kinach

 

Against Gravity to firma dystrybucyjna założona w 2004 roku przez Artura Liebharta. Against Gravity zajmuje się dystrybucją kina dokumentalnego i ambitnego kina fabularnego. 
www.againstgravity.pl

 

Alter Ego Pictures Sp. z o.o. to firma zajmująca się produkcją filmową oraz dystrybucją kinową.
www.alteregopictures.pl

 

Belapolis to producent filmowy m.in. takich filmów jak "Baby Bumpi" i "Walser".
www.balapolis.com

 

Cyfrowe Repozytorium Filmowe zajmuje się rekonstrukcją cyfrową polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, nadzorując procesy ich rekonstrukcji, a następnie zabezpiecza i dystrybuuje kopie cyfrowe zrekonstruowanych filmów. 
www.repozytoriumfilmowe.pl

Forum Film Poland to polski dystrybutor filmów długometrażowych powstały w 2001 r.
www.forumfilm.pl

 

Filmweb.pl to polski serwis internetowy poświęcony filmom i ludziom kina. Druga co do wielkości baza filmowa na świecie.
www.filmweb.pl

 

 

Gutek Film to firma dystrybucyjna założona w 1994 roku w Warszawie przez Romana Gutka. Zajmuje się rozpowszechnianiem ambitnego kina.
www.gutekfilm.pl

 

Helios S.A. to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje obecnie 37 kinami, posiadającymi łącznie 206 ekranów i ponad 42 tys. foteli.
http://www.helios.pl/

 

Iluzjon to kino z „muzeum” w nazwie. Ma szczególny status kina archiwalnego. Znajduje się pod opieką Filmoteki Narodowej, która zgodnie z przyświecającym jej hasłem „Pamięć filmu” chroni i niejednokrotnie przywraca kulturze polskiej jej dziedzictwo filmowe. 

http://www.iluzjon.fn.org.pl/

 

Telewizja Kino Polska to jedyna stacja na świecie, poświęcona promocji polskiego kina.
http://kinopolska.pl/

Kino Świat to polska firma dystrybucyjna założona w 2001, zajmująca się dystrybucją filmów kina polskiego i obcego.
www.kinoswiat.pl

 

Next Film to polski dystrybutor filmów polskich i zagranicznych.
www.next-film.pl

 

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych.
www.poczta-polska.pl

 

Polskie Radio to polska jednoosobowa spółka skarbu państwa, której celem działalności jest wypełnianie zadań radiofonii publicznej w Polsce.
www.polskieradio.pl

 

Solopan jest pierwszym niezależnym dystrybutorem filmowym w Europie Wschodniej działającym w Polsce od 1990 roku. 
www.solopan.com.pl

 

TVP to polski telewizyjny nadawca publiczny, nadawca kanałów telewizyjnych: TVP1,TVP1 HD, TVP2, TVP2 HD, TVP3, TVP Polonia, TVP Info, TVP Info HD, TVP Sport, TVP Sport HD, TVP Historia, TVP Kultura, TVP HD, TVP Parlament, TVP Seriale, TVP Rozrywka, TVP ABC.
www.tvp.pl