Adapter

Najbardziej kultowe filmowe produkcje, największe nazwiska polskiego kina dostępne z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem migowym.

Więcej na www.adapter.pl

Znajdziesz tu m.in.:

komedię "Poszukiwany, poszukiwana"

dramat obyczajowy "Krótki film o miłości"

biografię "Mój Nikifor"

film kostiumowy "Daas"

Audiovis

Internetowy serwis Audiovis to jedno z największych źródeł fotografii
historycznej w internecie. Oferuje ponad 200 tys. fotografii z zasobu
Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz liberalne warunki ich udostępniania.
Zdjęcia ukazują życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne
Polski od początku XX wieku po czasy współczesne.

Więcej na: www.audiovis.nac.gov.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Dom Spotkań z Historią

Na stronie znajduje się audiodeskrypcja wystawy "1947 Barwy Ruin. Warszawa i Polska w odbudowie na zdjęciach Henry’ego N. Cobba."

Więcej na www.dsh.waw.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Fundacja Audiodeskrypcja

Fundacja Audiodeskrypcja jest organizacją pozarządową, która stawia sobie za cel udostępnianie kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym. Swoimi działaniami obejmuje teren całej Polski. Tworzą ją osoby niewidome oraz zaprzyjaźnione z nimi osoby pełnosprawne, dostrzegające potrzebę pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym.

Więcej na www.audiodeskrypcja.org.pl

Znajdziesz tu m.in.:

logotyp fundacji

iSztuka

Portal iSztuka.edu.pl powstał w 2015 roku. Można na nim znaleźć przykłady 60 ważnych dla historii sztuki dzieł - malarskich, architektonicznych, rzeźbiarskich - od prehistorii do prerenesansu. Oprócz fotografii i kontekstu historycznego, użytkownicy portalu mają do dyspozycji opisy dzieł w formie audiodeskrypcji. Podczas czterech pierwszych etapów realizacji projektu, na portalu iSztuka.edu.pl/ udostępnione zostały 264 dzieła. Do końca 2019 r. będzie ich w sumie ponad 320.

www.isztuka.edu.pl

 

Kino Praha

Na kanale Kina Praha - "Sala Kinowa" możesz obejrzeć legalnie filmy z polskimi napisami.

Więcej na kanale Kina Praha.

Znajdziesz tu m.in.:

Muzea Bez Barier

Aplikacja, dzięki której można sprawdzić, jakie placówki muzealne w Polsce i na Ukrainie są przystosowane do przyjmowania gości z niepełnosprawnościami. W bazie aplikacji znajduje się ponad 200 polskich placówek, każda z nich została opisana pod względem dostępności architektonicznej oraz edukacyjnej. Szeroko zaprezentowano pomoce i programy edukacyjne specjalnie dostosowane dla osób z różnymi dysfunkcjami.

Aplikacja mobilna na system Android

Muzeum Fryderyka Chopina

Audiodeskrypcja Pałacu Ostrogskich oraz wybranych sal i obiektów Muzeum Fryderyka Chopina, tyflografiki dla osób niewidomych oraz wideotłumaczenia dla osób niesłyszących.

Więcej na www.chopin.museum/pl

Znajdziesz tu m.in.:

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum na swojej stronie ma do pobrania przewodnik po wystawie "Kraków – czas okupacji 1939–1945". Znajdują się tu pliki dźwiękowe - audiodeskrypcji wybranych obiektów.

Więcej na www.mhk.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Muzeum Miasta Łodzi

W Muzeum Miasta Łodzi realizowany jest program „Muzeum na wyciągnięcie ręki”, którego celem jest kompleksowe dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami oraz o utrudnionym dostępie do kultury.

Więcej na: www.muzeum-lodz.pl

Znajdziesz tu m.in.:
- audioprzewodniki
audiodeskrypcje,
- filmy edukacyjne.

Muzeum Narodowe w Warszawie

Dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oraz wystawy zostały udostępnione z audiodeskrypcją. Można znaleźć tam ryciny, rysunki, malarstwo, rzeźbę, fotografię i filmy.

Więcej na www.mnw.art.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Znajdują się tutaj audiodeskrypcje wystaw, które miały miejsce w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Więcej na www.artmuseum.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Otwarta Zachęta

Portal prezentujący zasoby Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. Znajdziesz tu audiodeskrypcje, wideodokumentacje wystaw i archiwum nagrań z wykładów, spotkań i oprowadzań kuratorskich.

Projekt realizowany przez Narodową Galerię Sztuki Zachęta

Więcej na www.otwartazacheta.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Szukaj w Archiwach

W serwisie szukajwarchiwach.pl udostępniane są dokumenty historyczne ze zbiorów archiwów państwowych i innych instytucji kultury. Stanowią one bogate źródło informacji na temat historii Polski w różnorodnych aspektach: społeczno-kulturowym, politycznym, gospodarczym oraz wymiarach: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Kopie dokumentów, jeśli nie zastrzeżono inaczej w opisach lub na samych kopiach cyfrowych, mogą być w dowolny sposób wykorzystywane, w tym pobierane z serwisu na dysk lokalny, kopiowane i rozpowszechniane w inny sposób z wykorzystaniem dowolnej techniki.

Projekt prowadzony przez Narodowe Archiwum Cyfrowe

Więcej na: www.szukajwarchiwach.pl
                   www.archiwa.gov.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Wirtualne Muzea Małopolski

"Małopolska w 100 obiektach" to krótkie dźwiękowe opowieści, które mają swój początek w 100 eksponatach. O niezwykłych ludziach i nieznanych wydarzeniach, egzotycznej codzienności i bliskich bohaterach, o prawdach, cudach i absurdach opowiadają eksperci, uważni badacze i pasjonaci. Do każdego obiektu zostały przygotowane nagrania w technice audiodeskrypcji.

Więcej na www.muzea.malopolska.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Zamek Królewski w Warszawie

Znajdują się tu nagrania oprowadzające po dwóch salach Apartamentu Wielkiego - Pokoju Marmurowym i Sali Tronowej. Opisy utworzone są w systemie audiodeskrypcji. Dzięki nagraniom można poznawać muzeum ze swego domu lub, po wgraniu plików dźwiękowych do odtwarzacza, zwiedzać muzeum i ekspozycję na miejscu.

Więcej na www.zamek-krolewski.pl

Znajdziesz tu m.in.: