Audiovis

Internetowy serwis Audiovis to jedno z największych źródeł fotografii
historycznej w internecie. Oferuje ponad 200 tys. fotografii z zasobu
Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz liberalne warunki ich udostępniania.
Zdjęcia ukazują życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne
Polski od początku XX wieku po czasy współczesne.

Więcej na: www.audiovis.nac.gov.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Culture.pl

Culture.pl to codziennie aktualizowany serwis, informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą na całym świecie. To największe i najbardziej wszechstronne źródło wiedzy o polskiej kulturze – oprócz informacji o wydarzeniach organizowanych w Polsce i za granicą, znaleźć tu można liczne sylwetki artystów, recenzje, eseje, opisy i informacje o instytucjach kultury. 

Projekt realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza

Więcej na www.culture.pl

 

Znajdziesz tu m.in.:

Fototeka

Serwis prezentuje fotografie związane tematycznie z historią filmu polskiego. Elektroniczna baza powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów. Pokazane są zarówno znane, jak i unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu, zdjęcia twórców oraz zdjęcia z premier filmowych. Prezentowane zdjęcia są opatrzone bogatym opisem zawierającym: tytuł i rok produkcji filmu, nazwiska reżysera i osób widocznych na zdjęciu, ich funkcje i role, słowa kluczowe, właściciela autorskich praw majątkowych, autora zdjęć itd.

Projekt realizowany przez Filmotekę Narodową

Więcej na www.fototeka.fn.org.pl

Znajdziesz tu m.in.:

GAPLA

Serwis internetowy prezentujący scyfryzowany dorobek polskiej grafiki filmowej: najstarsze zabytki grafiki użytkowej reklamujące pokazy kinematografu braci Lumière w Krakowie, przedwojenne afisze i plakaty, powojenne plakaty do filmów polskich i zagranicznych, a także zagraniczne plakaty do produkcji światowych, jak i polskich. Ciekawy zbiór tworzą także plakaty do imprez filmowych: festiwali, przeglądów, pokazów specjalnych.

Projekt realizowany przez Filmotekę Narodową

Więcej na www.gapla.fn.org.pl

Znajdziesz tu m.in.:

 

Legalna Kultura

Legalna Kultura kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystanie z legalnych źródeł kultury, dlatego jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy Legalnych Źródeł. To miejsce prezentacji serwisów, które udostępniają zasoby kulturalne z poszanowaniem praw twórców. Znajdują się tutaj zarówno serwisy komercyjne, jak i te, które gromadzą zasoby oparte na wolnych licencjach. 

Więcej na www.legalnakultura.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Międzynarodowe Centrum Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury to narodowa instytucja, która poprzez międzynarodowy dialog w kulturze wypełnia misję dyplomacji publicznej. W ramach swojej działalności udostępnia szereg ciekawych materiałów na swojej stronie oraz kanale na Youtube, prowadzi również bibliotekę multimedialną, w której znajdują się dokumentacje wystaw, konferencji, spacerów, przybliżających kulturę innych krajów.

Więcej na www.mck.krakow.pl 

Znajdziesz tutaj:

NINATEKA

NINATEKA to darmowa biblioteka, w której zbiorach znajduje się ponad 3500 plików audio i wideo. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone opisami dzieł i autorów, przypisami. Znajdują się tu filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne.

Projekt realizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny

Więcej na www.ninateka.pl

 

Znajdziesz tu m.in.:

Nitrofilm

Serwis Nitrofilm to pierwsza kompleksowa baza danych o filmach i twórcach kina przedwojennego. Szczegółowy opis filmów zawiera: streszczenie, omówienie filmu, cytaty z recenzji i wywiadów z prasy przedwojennej, ciekawostki związane z realizacją filmu, galerię, w której znajdują się fotosy, programy filmowe i reklamy prasowe.  Nitrofilm to także, opracowane przez specjalistów z Filmoteki Narodowej, źródło wiedzy na temat  konserwacji, cyfryzacji i rekonstrukcji materiałów filmowych.

Projekt realizowany przez Filmotekę Narodową

Więcej na www.nitrofilm.pl

Znajdziesz tu m. in.:

 

POLONA

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwala również prezentować zbiory innych instytucji kultury, umożliwia współpracę z użytkownikami portalu i tworzenie szlaków na cyfrowej mapie świata. W serwisie znajduje się ponad 11 tysięcy plików, które są skatalogowane, opisane i opatrzone przypisami. 

Projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową

Więcej na www.polona.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Repozytorium Cyfrowe

Serwis powstał, by cyfrowo zabezpieczać, archiwizować i upowszechniać narodowe dziedzictwo kinematograficzne. Na stronie można zobaczyć w całości przedwojenne filmy fabularne z kolekcji wydawniczej Filmoteki Narodowej „Kino polskie okresu Wielkiego Niemowy”, fragmenty filmów powojennych, kolekcję filmów animowanych zrealizowanych w latach 70. i 80. XX wieku w Krakowskim Studiu Filmów Animowanych, przedwojenne kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej i Wytwórni Doświadczalnej z lat 1924–1939 oraz materiały Polskiej Kroniki Filmowej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane – skatalogowane, opatrzone przypisami, opisane.

Projekt realizowany przez Filmotekę Narodową

Więcej na www.repozytorium.fn.org.pl

Znajdziesz tu m.in.: