archiwa.gov.pl

Strefa Edukacyjna - serwis Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych informujący o tym co dzieje się w archiwach państwowych. Zawiera zaproszenia na wystawy, warsztaty i zajęcia edukacyjne, prezentuje nowości wydawnicze i wystawy dokumentów w Internecie. Na wszystkie wydarzenia organizowane przez archiwa państwowe wstęp jest wolny.

Projekt realizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych

Więcej na www.archiwa.gov.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Digit

Celem strony jest zapoznanie z problematyką digitalizacji i udostępniania zasobów dziedzictwa kultury. Witryna składa się z pięciu działów: Digitalizacja, Zasoby, Finansowanie, Europeana oraz Kultura w sieci. Można na niej znaleźć informacje m.in. o działalności Centrów Kompetencji w zakresie digitalizacji oraz możliwościach uzyskania dofinansowania na projekty związane z digitalizacją. Ponadto znajdują się tam materiały dotyczące zasobów dziedzictwa kulturowego udostępnianych poprzez bibliotekę cyfrową Europeana.

Projekt prowadzony przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Więcej na www.digit.mkidn.gov.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Edukacja Medialna

Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach. Można znaleźć tu kompletny program do prowadzenia edukacji medialnej w Polsce. Obecnie serwis zawiera prawie 200 lekcji dla wszystkich etapów edukacyjnych: wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt prowadzony przez Fundację Nowoczesna Polska

Więcej na www.edukacjamedialna.edu.pl

Znajdziesz tu m.in.:

E-zabytek

Portal e-Zabytek jest platformą informatyczną udostępniającą wszystkim zainteresowanym możliwość przeglądania w jednym miejscu różnorodnych informacji o polskich zabytkach. Za pośrednictwem portalu można analizować dane przestrzenne dotyczące zabytków wpisanych do rejestru obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii oraz polskich miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Portal e-Zabytek umożliwia także przeglądanie zasobów plików prezentujących polskie zabytki w formie zdjęć, modeli 3D i filmów zamieszczonych w repozytorium.

Projekt realizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa

Więcej na www.e-zabytek.nid.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Legalna Kultura

Legalna Kultura kształtuje poczucie odpowiedzialności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości, promuje korzystanie z legalnych źródeł kultury, dlatego jednym z priorytetów projektu jest tworzenie Bazy Legalnych Źródeł. To miejsce prezentacji serwisów, które udostępniają zasoby kulturalne z poszanowaniem praw twórców. Znajdują się tutaj zarówno serwisy komercyjne, jak i te, które gromadzą zasoby oparte na wolnych licencjach. 

Więcej na www.legalnakultura.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Nitrofilm

Serwis Nitrofilm to pierwsza kompleksowa baza danych o filmach i twórcach kina przedwojennego. Szczegółowy opis filmów zawiera: streszczenie, omówienie filmu, cytaty z recenzji i wywiadów z prasy przedwojennej, ciekawostki związane z realizacją filmu, galerię, w której znajdują się fotosy, programy filmowe i reklamy prasowe.  Nitrofilm to także, opracowane przez specjalistów z Filmoteki Narodowej, źródło wiedzy na temat  konserwacji, cyfryzacji i rekonstrukcji materiałów filmowych.

Projekt realizowany przez Filmotekę Narodową

Więcej na www.nitrofilm.pl

Znajdziesz tu m. in.:

 

POLONA

Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej. Pozwala również prezentować zbiory innych instytucji kultury, umożliwia współpracę z innymi użytkownikami portalu i tworzenie szlaków na cyfrowej mapie świata. W serwisie znajdują się publikacje historyczne takie jak starodruki, rękopisy, mapy i atlasy historyczne oraz druki ulotne.

Projekt realizowany przez Bibliotekę Narodową

Więcej na www.polona.pl

Znajdziesz tu m.in.:

Przystanekhistoria.pl

Historyczny portal popularnonaukowy - wirtualna podróż, prawdziwa historia

Portal przystanekhistoria.pl podtrzymuje pamięć o ludziach i ich czynach, które w czasach niewoli przybliżały nas do odbudowy niepodległego Państwa Polskiego, a z wolności oraz godności ludzkiej czyniły wartość najwyższą.

Poprzez walkę z niemieckim i sowieckim totalitaryzmem, działalność w strukturach Państwa Podziemnego, antykomunistyczny opór społeczny i wielki zryw Solidarności, poprzez budowanie dojrzałego społeczeństwa czerpiącego z wielowiekowej spuścizny Rzeczpospolitej, i codzienny wysiłek zmierzający do rozwoju cywilizacyjnego naszego społeczeństwa, Polacy wnieśli w XX wieku wielki wkład w dorobek cywilizacji Zachodu. Pierwszym krokiem aby to dziedzictwo zostało docenione i ogólnie uznane, jest rozpowszechnianie wiedzy o historii Polski w XX wieku, z której naród, mimo ofiar, strat i szkód duchowych, ludzkich i materialnych, wyszedł zwycięsko.

Artykuły i przedsięwzięcia pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, źródła historyczne i inicjatywy redakcji Przystanku, publikowane i opisywane na Portalu, wraz z zaangażowaniem Czytelników, będą nas do tego celu przybliżać. Zatrzymując się na Przystanku Historia warto się w tę niepowtarzalną wiedzę zaopatrzyć.

Więcej na przystanekhistoria.pl

Teatroteka szkolna

Program Teatroteka Szkolna to ogólnodostępna i nowoczesna platforma internetowa skierowana do nauczycieli i animatorów kultury w Polsce. Serwis internetowy platformy edukacyjnej zawiera materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i pedagogów przedszkolnych, pogrupowane wg poziomów nauczania, wykorzystywanych metod i podejmowanych tematów. 

Projekt realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Więcej na www.teatrotekaszkolna.pl

Znajdziesz tu m.in.:

konspekty zajęć

Wydawnictwo NCK

Narodowe Centrum Kultury w swej działalności zajmuje się profesjonalizacją sektora kultury, badaniami w zakresie kultury, promocją dziedzictwa narodowego i sztuki, a także edukacją kulturalną.

Znajdują się tu publikację dotyczące animacji kultury, opisy projektów, które odbyły się w ramach Dom Kultury+, odpowiedzi na pytania jakie relacje łączącą animację i sztukę.

Projekt realizowany przez Narodowe Centrum Kultury

Więcej na www.nck.pl

Znajdziesz tu m.in.: