Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta

Najstarsze muzeum w województwie lubuskim. W Zagrodzie Młyńskiej należącej do tego muzeum ulokowane są trzy zabytkowe młyny. Z kolei w zachwycającym zespole willowo-parkowym prezentowane są wystawy stałe, m.in. biedermeierowskie wnętrza, ryciny i malarstwo współczesne, w tym Andrzeja Wróblewskiego. Będąc w tych okolicach warto odwiedzić Gród Santocki o rzadko spotykanym układzie urbanistycznym tzw. ulicówki. Muzeum bierze udział w akcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Muzeum za złotówkę".

Lokalizacja: ul. Warszawska 35, Gorzów Wielkopolski

Dostępność:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - piątek: 09:00-16:00
sobota: nieczynne
niedziela: 10:00-17:00

Ceny biletów (do 20 zł)

Wstęp za 1 zł (uczniowie do 16 roku życia)

Zniżka z Kartą Dużej Rodziny

www.muzeumlubuskie.pl

Muzeum Ziemi Wschowskiej

Wschowa, niewielka miejscowość w lubuskim, a w XVIII wieku jedno z najważniejszych miast królewskich. To z tego okresu świetności miasta pochodzi najwięcej zbiorów, od pater, kufli i dzbanów do wina po portrety trumienne i fajans z Delft. Jedna z wystaw stałych poświęcona jest słynnej bitwie stoczonej na przedpolach Wschowy w roku 1706. Muzeum bierze udział w akcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Muzeum za złotówkę".

Lokalizacja: Pl. Zamkowy 2, Wschowa

Dostępność:
poniedziałek: nieczynne
wtorek, czwartek, piątek: 10:00 - 15:30
środa: 11:30 - 17:30
sobota: nieczynne
niedziela: 13:00 - 17:00 (kwiecień - wrzesień), 12:00 - 16:00 (październik - marzec)

WSTĘP WOLNY W NIEDZIELĘ

Wstęp za 1 zł (uczniowie do 16 roku życia)

Ceny biletów (do 20 zł)

Wirtualny spacer!

www.muzeum.wschowa.pl

Park Mużakowski (Park Muskau) w Łęknicy

Park Mużakowski, inaczej Park Muskau, został założony w I połowie XIX przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Stanowi jedno z najwybitniejszych dokonań w europejskiej sztuce ogrodowej. Dzisiaj park rozdziela polsko-niemiecka granica biegnąca wzdłuż Nysy Łużyckiej. Polska część obejmuje ok. 500 ha rozległego naturalistycznego parku w stylu angielskim, niemiecka natomiast - centralną część założenia z głównymi budynkami i ogrodami. Całość jest szczególną krajobrazową kompozycją wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Obiekt został uznany za Pomnik Historii.

Lokalizacja: ul. Wybrzeżna 25, Łęknica 

Dostępność:
bez ograniczeń

WSTĘP WOLNY

www.park-muzakowski.pl

Poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu

Poaugustiański zespół klasztorny  z XIII wieku jest jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych Śląska. Kościół obecnie parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Zewnętrzna architektura zachowała charakter gotycki. Loggia jest renesansowa a wystrój i wyposażenie barokowe. Na szczególną uwagę zasługuje biblioteka klasztorna, którą zdobią przepiękne polichromie. Obiekt uznany za Pomnik Historii.

Lokalizacja: Plac Klasztorny 2, Żagań

Dostępność:
bez ograniczeń (kościół)

Dostępność poszczególnych obiektów na stronie internetowej.

Ceny biletów (do 20 zł)

www.wnmp.zagan.pl